Demi manfaat ILMU, kita Bertemu dan Bertamu...

Saturday, November 22, 2008

Sudoku

Sudoku merupakan sejenis permainan yang menguji minda untuk menyusun sejumlah nombor dalam satu kotak 9x9; yang tidak berulang bagi setiap satunya; dari nombor satu ke nombor sembilan.

Namun, saya sebenarnya tidak memahami objektif permainan tersebut dari sekadar menguji ketajaman minda dalam memastikan satu nombor itu tidak berulang (Mungkin juga ia mengasah bakat anak-anak supaya memastikan fakta tidak berulang dalam menulis karangan). Dalam aspek intelektual, saya gagal untuk mencari sebarang aplikasi dari permainan Sudoku dalam praktikal seharian. Ianya jauh berbeza dengan permainan congkak, catur, dam, monopoli/ saidina serta permainan board game yang lain.

Saya berpendapat, bagi anak-anak yang nyata lebih pantas ketajaman mindanya untuk mengingat dan menghafal; wajar digalakkan membaca dan menghafal alquran/ surah-surah pendek serta menajamkan lagi kefahaman dalam arithmetik dari menghabiskan masa dengan mengisi nombor-nombor dalam kotak Sudoku.

No comments: