Demi manfaat ILMU, kita Bertemu dan Bertamu...

Friday, December 25, 2009

Tentang "menggelegak"..

Satu peristiwa yang pernah dikisahkan kepada saya tentang pekerja kilang besi di Banting beberapa tahun dahulu; di atas kesilapan teknikal berlaku ledakan pada dandang pemanas sehingga menyebabkan kebocoran pada sistem. Percikan besi menggelegak terkena pada beberapa pekerja, salah seorang darinya terpercik pada bahagian abdomen dan dada. Akibat dari percikan tersebut, pekerja tersebut meninggal selepas berlari kesakitan ke arah punca air untuk meredakan kesakitan tersebut.Cumanya ketika itu, saya tidak pula mengambil iktibar dari peristiwa tersebut. Di sini, saya kongsikan sedikit terjemahan mengenai siksaan untuk mereka yang kufur terhadap Allah dan isi alquran:
(1) Dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia dan peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu supaya tiap-tiap diri (di akhirat kelak) tidak terjerumus (ke dalam azab Neraka) dengan sebab apa yang dia telah usahakan (dari perbuatan yang buruk dan keji). Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain dari Allah dan jika dia hendak menebus (dirinya) dengan segala jenis tebusan, (nescaya tebusan itu) tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan (ke dalam azab Neraka) dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelegak dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, disebabkan mereka kufur ingkar (semasa hidupnya).
(Al-Anaam, ayat 70)

(2) KepadaNyalah kembalinya kamu semua, sebagai janji Allah yang benar. Sesungguhnya Dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian Dia mengembalikannya (hidup semula sesudah matinya), untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil dan orang-orang yang kafir pula, disediakan bagi mereka minuman dari air panas yang menggelegak dan azab yang tidak terperi sakitnya, disebabkan mereka ingkar dan berlaku kufur.
(Yunus, ayat 4)

(3) Inilah dua golongan (mukmin dan kafir) yang berbantah-bantahan tentang Tuhan mereka. Maka orang-orang yang kafir akan disediakan untuk mereka pakaian dari api Neraka, serta dicurahkan atas kepala mereka air panas yang menggelegak,
(Al-Hajj, ayat 19)

(4) Apabila Neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, kedengaranlah mereka suara marahnya yang menggelegak dan mengeluh.
(Al-Furqan, ayat 12)

(5) Kemudian, sesungguhnya mereka akan beroleh lagi (selain itu) satu minuman campuran dari air panas yang menggelegak.
(As-Saaffat, ayat 67)

(6) Ini sejenis azab seksa, maka hendaklah mereka merasainya, air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir (untuk minuman mereka);
(Sad, ayat 57)

(7) Iaitu orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan segala yang dibawa oleh Rasul-rasul Kami yang telah Kami utus; maka mereka akan mengetahui kelak. Ketika belenggu dan rantai dipasung di leher mereka, sambil mereka, diseret ; Ke dalam air panas yang menggelegak*; kemudian mereka dibakar dalam api Neraka;
(* Ghafir, ayat 72)

(8) Iaitu hari seseorang kerabat atau sahabat karib tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seseorang kerabat atau sahabat karibnya dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan (untuk menghapuskan azab itu), Kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah jualah yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani. (Ingatlah), sesungguhnya pokok Zaqqum; (Buahnya) menjadi makanan bagi orang yang berdosa (dalam Neraka). (Makanan ini pula panas) seperti tembaga cair, mendidih dalam perut; Seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. (Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga Neraka): Renggutlah orang yang berdosa itu dan seretlah dia ke tengah-tengah Neraka. Kemudian curahkanlah di atas kepalanya (azab seksa) dari air panas yang menggelegak.* (Serta dikatakan kepadanya secara mengejek): Rasalah azab seksa, sebenarnya engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat (dalam kalangan masyarakatmu). (Kemudian dikatakan kepada ahli Neraka umumnya): Sesungguhnya inilah dia (azab seksa) yang kamu dahulu ragu-ragu terhadapnya!
(*Ad-Dukhan, ayat 48)

(9) Sifat Syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa (ialah seperti berikut): Ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah (rasa dan baunya) dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang-orang yang meminumnya dan juga beberapa sungai dari madu yang suci bersih dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan, serta keredaan dari Tuhan mereka. (Adakah orang-orang yang tinggal kekal di dalam Syurga yang sedemikian itu keadaannya) sama seperti orang-orang yang tinggal kekal di dalam Neraka dan diberi minum dari air yang menggelegak sehingga menjadikan isi perut mereka hancur? (Sudah tentu tidak sama)!
(Muhammad, ayat 15)

(10) Mereka (terus diseksa) berulang-ulang di antara api Neraka dengan air yang menggelegak yang cukup masak panasnya!
(Ar-Rahman, ayat 44)

(11) Mereka diseksa dalam angin yang membakar dan air yang menggelegak
(Al-Waqiah, ayat 42)

(12) Selepas itu kamu akan meminum pula dari air panas yang menggelegak,
(Al-Waqiah, ayat 54)

(13) Maka sambutan yang disediakan baginya adalah dari air panas yang menggelegak,
(Al-Waqiah, ayat 93)

(14) Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung, sedang ia menggelegak.
( Al-Mulk, ayat 7)

(15) Kecuali air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir,
(An-Naba, ayat 25)

(16) Muka (orang-orang yang kafir) pada hari itu tunduk kerana merasa hina, Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah, Mereka tetap menderita bakaran Neraka yang amat panas (membakar), Mereka diberi minum dari mata air yang menggelegak panasnya. Tiada makanan bagi mereka (di situ) selain dari pokok-pokok yang berduri, Yang tidak menggemukkan dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun.
(Al-Ghashiya, ayat 5)

No comments: