Demi manfaat ILMU, kita Bertemu dan Bertamu...

Wednesday, December 16, 2009

SOLAT JEMAAH DI MASJID...

Ia adalah syiar yang MESTI ditegakkan...bukan disandarkan pada konotasi fardu kifayah semata-mata. Kita gusar apabila sebuah tapak untuk pembinaan masjid 'dikorbankan' kerana tidak cukup qariah tetapi syi'ar berjemaah yang merupakan antara ikutan sunnah Nabi dan para sahabat tidak pula diberikan penekanan.
Fokus beri'badah terus menjadi perselisihan dan pertikaian.Sebahagian kita masih keliru dengan ibadah bersandarkan sunnah dan ibadah yang tercipta atas bida'ah. Sehingga mencetuskan implikasi tidak selesa di kalangan kita...situasi diburukkan pula oleh pendapat dari individu yang tidak mempunyai sandaran ilmu.Fokus pengislahan pula terkepung oleh prejudis meletakkan label atau hukuman pada mereka yang masih meraba-raba mencari kebenaran. Yang dalam kemelut dimana akhirnya sbhg kita menghabiskan masa dalam menyelesaikan serangan bersifat peribadi (self interest and survival)...sehingga terlupa pada sebahagaian besar yang memerlukan bimbingan dan pendidikan di jalan da'wah.

Saya berpendapat sebagai muslim kita tidak ada pilihan selain mempunyai ilmu yang komprehensif dalam tafsiran alquran dan hadith yang sahih serta memiliki sandaran terhadap definisi dan pengisian ijmak ulama' yang benar. Ia memberikan kita garispanduan dalam menangkis pendapat individu yang tidak cukup ilmu agamanya...yang kini bukan sekadar mengelirukan umat dengan persepsi dan takwil ilmu yang mempersenda nilai ilmu malah menambah kesusutan fikiran dan membuka kepada jalan kesesatan.

No comments: