Demi manfaat ILMU, kita Bertemu dan Bertamu...

Friday, December 2, 2011

Tentang faham dan penghayatan...

Bayangkan jika kita membaca buku...yang lafaznya hanya bbnmmmeegghhkkklllwww....... jika dikhabarkan pula ia sebenarnya kunci hikmah kebijaksanaan untuk diteroka dan membawa manfaat kehidupan... maka apakah kita akan terus membiarkan lafaz bbnmmmeegghhkkklllwww...itu terus tertinggal dalam bacaan lalu dibiarkan ter'buku' tidak dijenguk isi tafsiran dan kata kunci untuk diamalkan?? Apakah buku itu bermakna dalam kehidupan dan memperkukuhkan ilmu pengetahuan ??

Bayangkan pula kita bercakap dengan seorang yang amat dihormati dengan permohonan atau harapan...kita bercakap dalam bahasa ...dddffgghhjjrrlllmmnn...kemudian diungkapkan pula dengan intonasi yang tidak kemas, kedudukan hati yang tidak faham apa yang diucap...manusia apa agaknya kita ini?

Al Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang begitu komprehensif dan sistematik tafsirannya. Andai ianya dibaca dalam konteks bacaan yang langsung tidak pernah difaham...ianya serupalah seperti perumpamaan yang cuba diilustrasikan di atas.

Demikian juga dengan solat dan doa yang kita ungkap kepada Tuhan Yang Maha Berkuasa, Maha Hebat dan Maha Pencipta...memliki asmaul husna serta seluruh kerajaan di seluruh alam....betapa 'biadap'nya kita jika membiarkan diri dalam situasi kaku tidak memahami bacaan solat dan doa yang dipohon kepadaNya..serta membaca dalam intonasi kasar, terkadang seperti menengking dan 'syok sendiri' dalam batas lagu yang berlebihan (yang tidak pernah diajar oleh rasulullah SAW)??

Saya juga merupakan antara individu yang selama ini mengabaikan kesungguhan untuk faham dan menghayati isi-isi Al Quran; juga saya mengambil masa puluhan tahun untuk mempunyai 'insight' betapa kefahaman dalam membaca bacaan dalam solat adalah kunci untuk fokus dan meletakkan rasa pengabdian ikhlas terhadap Allah SWT.

Moga Allah memudahkan jalan untuk kita memperbaiki hati dan diri...

No comments: