Demi manfaat ILMU, kita Bertemu dan Bertamu...

Sunday, December 4, 2011

Tentang 'BERPALING' (TURN AWAY)...

Antara terminologi di dalam Al Quran yang menarik perhatian saya ialah أَعْرِض ... dalam beberapa ayat menggunakan huruf asas alif , a'in , ra dan dhahd ini; mengisahkan tentang bentuk-bentuk berpaling (meninggalkan atau mengabaikan / turn away) yang disuruh Allah untuk melakukannya dan juga bentuk=bentuk berpaling yang ditegah untuk kita lakukan.

Kita diminta untuk BERPALING dari melakukan perkara-perkara berikut:

1. Dari terus mengikut cerita/ mengungkit kesilapan dua orang yang melakukan maksiat zina (Surah An Nisa' ayat 16)

2. Dari insan yang ada padanya tanda-tanda sifat MUNAFIQ (Surah An Nisa' ayat 63)

3. Dari mereka yang enggan ta'at pada perintah (dalam konteks hari ini sunnah) Nabi (Surah An Nisa' ayat 81)

4. Dari yahudi yang kufur (Surah Al Maidah ayat 42)

5. Dari mereka yang meremehkan / mengolok-olokkan Al Quran (Surah Al An'am ayat 68)

5. Dari mereka yang musyrik (Surah Al An'am ayat 106)

6. Dari mereka yang jahil/ tidak berilmu (Surah Al A'raf ayat 199)

7. Dari bertanya perkara yang tidak ada kena mengena dengan kita (Surah Hud ayat 76)

8. Dari mereka yang bercakap perkara yang tidak bermanfaat (Surah Al Qasas ayat 55)

9. Dari orang yang kafir (Surah As Sajdah ayat 30)

10. Dari mereka yang enggan menerima peringatan Allah dan sentiasa mengutamakan kehidupan dunia (Surah An Najm ayat 29)


Kita ditegah untuk berpaling dari :

1. Mengingati Allah tatkala dalam kesejahteraan dan kebahagiaan sedangkan di waktu susah begitu ingat mohon doa pada Allah (Surah Al Isra' ayat 67), (Surah Fusilat ayat 51)

2. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah (Surah Al Isra' ayat 83)

3. Menghayati dan mendengar ayat-ayat Allah (surah Al Kahfi ayat 57)

4. Al Quran (Surah Ta ha ayat 100)

5.Mengingati Allah... (mereka yang berpaling dari mengingati Allah diberikan penghidupan yang sempit) (Surah Ta ha ayat 124)

6. Tazkirah ayat-ayat Allah (Surah As Sajdah ayat 22)

7. Mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah (Surah Saba' ayat 16)

8. Peringatan yang gembira dan menakutkan (balasan benar tentang syurga dan neraka) (Surah Fusilat ayat 4), (Surah Fusilat ayat 13)

No comments: