Demi manfaat ILMU, kita Bertemu dan Bertamu...

Tuesday, January 8, 2013

ALLAH SWT adalah Tuhan saya dan juga Tuhan untuk sekalian manusia...

Dalam ayat 21 surah Al Baqarah Allah SWT berfirman yang bermaksud, "Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menjadikan kamu dan menjadikan mereka yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertqwa".

Dalam konteks seharian, kita melihat dan mencerap dengan kesungguhan bahawa tidak akan wujud lebih dari seorang ketua dalam mana-mana kerajaan..mana-mana universiti...mana-mana sekolah...mana-mana parti...mana-mana organisasi. Jika ada yang wujudnya lebih dari satu, pasti bergaduh, bertekak atau berperang saling berbunuhan untuk menjadi seorang yang satu-satunya 'ditaati' sebagai pemerintah/ authoritative power yang mentadbir organisasi berkenaan.

Dari sejarah masa lampau hinggalah yang wujudnya pada hari ini, pemikiran manusia menerima hakikat bahawa kemampuan manusia yang begitu lemah ini tidak mampu berkongsi kuasa apabila diangkat menjadi pemimpin.

Oleh itu, alam jagat ini..yang begitu kompleks dari struktur molekul sehalus-halusnya hingga skala bilion mega hingga mencapai keluasan jutaan bilion halaju cahaya di angkasa raya... serta indahnya pelbagai struktur organisma dan susunan alam ini yang begitu teratur dan sistematik..pastinya tidak mungkin ada berbilang Tuhan yang menjadikan atau mentadbir segalanya.

Akal yang sihat tidak mampu membayangkan sesuatu yang bukan dalam jangkauannya. Bagaimana manusia boleh memikirkan pelbagai teori tentang Tuhan serta mencipta falsafah yang tidak diketahuinya tanpa petunjuk Rasul, Kitab suci mahupun bentangan alam...sedangkan dirinya sendiri tidak mampu untuk melihat mata dan apa yang ada didalam sel tubuhnya.

Sesungguhnya Tuhan yang menciptakan saya, dan juga manusia secara keseluruhannya adalah Tuhan yang sama. Itulah Tuhan sekalian alam, tiada tandingan serta tidak akan ada yang berasosiasi denganNya. Itulah Allah Al Ahad, Al Witr dan AsSamad, Al Hayyu Al Qayyum..

SubhanalLahi wa bihamdih..

No comments: